"Digital Palika" - Digital Nepal


डाटा उन्मुख प्रणाली- नेपालमा एक मात्र ईआरपी प्रणाली जसले स्थानीय सरकारलाई वित्तीय, रणनीतिक र समग्र निर्णयमा डिजिटल पालिकाको सहयोगमा राम्रो भोलिको लागि मद्दत गर्दछ।


Data-Oriented system- The Only ERP System In Nepal That Helps Local Government In Financial, Strategic And Overall Decision Making For A Better Tomorrow With The Help Of Digital Palika.


Smart System I स्मार्ट प्रणाली

Contact US / हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस